Betingelser

 

Sidst ændret: 14. oktober 2021

Happio er en platform, hvor du kan købe personlige videobeskeder fra skuespillere, musikere, sportsfolk, influencere og andre berømtheder ("Profiler").
Læs disse generelle betingelser og vilkår (”Betingelserne”) omhyggeligt, inden du bruger Happios websted, happio.dk (inklusive enhver variation deraf), eller enhver service leveret af Happio (samlet "Tjenesterne"). Du skal acceptere Betingelserne inden du anvender Tjenesterne.
Disse Betingelser indeholder oplysninger om dine juridiske rettigheder og begrænsninger af disse rettigheder. Ved at tilgå eller bruge Tjenesterne, vil du blive bedt om at acceptere disse Betingelser. Hvis du ikke ønsker at acceptere disse Betingelser, kan du desværre ikke anvende Tjenesterne.


1. Generelt

1.1 Det kontraktlige forhold mellem dig som bruger (herefter "dig" eller "Brugeren") og

Happy Day Group ApS
CVR: 41534303,
Falkoner Allé 1, 3.
2000 Frederiksberg

 

(herefter "Happy Day Group", ”Happio”, "vi", "vores"), og din adgang til eller brug af Tjenesterne er underlagt disse Betingelser.

1.2 I forbindelse med din brug af Tjenesterne vil du blive bedt om at markere, at du har læst og forstået Betingelserne. Dermed tilkendegiver du, at du anerkender og bekræfter du din fulde accept af disse Betingelser, samt at du forstår de rettigheder, forpligtelser, betingelser og vilkår, der er angivet heri.

1.3 Som en betingelse for din brug af og adgang til Tjenesterne, garanterer du hermed, at (i) du er mindst atten (18) år (eller den tilsvarende myndighedsalder i din jurisdiktion) eller at du har din værges forudgående samtykke, (ii) alle oplysninger leveret af dig via Tjenesterne er korrekte, præcise, ajourførte og komplette, og (iii) du har den fornødne kompetence at indgå disse Betingelser og til at bruge Tjenesterne i overensstemmelse med vilkårene heri.

1.4 Hvis du ikke accepterer og overholder disse Betingelser fuldt ud, eller hvis du ikke er i stand til at indgå juridisk bindende aftaler, kan du ikke gøre brug af Tjenesterne.2. Brug af Tjenesterne og betaling for brug af Tjenesterne

2.1 Du må kun bruge Tjenesterne i overensstemmelse med disse Betingelser og med det ene formål købe personlige videobeskeder fra Profiler ("Videohilsener").

2.2 Du kan anmode om Videohilsener fra Profiler ved at sende en anmodning via Profilens personlige profilside. Dine anmodninger kan ikke fortrydes, jf. punkt 5 nedenfor. Når vi har modtaget din anmodning, vil vi sende dig en kvittering for modtagelse af din anmodning til den e-mailadresse, som du har oplyst i forbindelse med afgivelse af din anmodning.
a. Betaling med VISA: Når du indsender din anmodning og betaler med VISA, reserverer vi bookingbeløbet. Denne midlertidige reservation bibeholdes indtil den dato, hvor Profilen enten (i) har produceret og leveret din Videohilsen eller (ii) afvist din anmodning. Når din Videohilsen leveres, vil beløbet blive trukket på din konto. Hvis din anmodning afvises, eller hvis Profilen ikke har været i stand til at svare inden for syv (7) dage, betragtes anmodningen som afvist, og den midlertidige reservation på dit kort frigives. Bemærk, at det kan tage et par bankdage, før beløbet er tilgængeligt igen.

b. Betaling med MobilePay Online: Når du indsender din anmodning og betaler med MobilePay Online, bliver bookingbeløbet trukket fra din konto med det samme. Hvis din anmodning afvises, eller hvis Profilen efter syv (7) dage ikke har opfyldt din anmodning, refunderer vi snarest muligt det fulde bookingbeløb inkl. bookinggebyr til det kreditkort, som er forbundet med din MobilePay-konto.

2.3 Vi accepter VISA og MobilePay Online samt øvrige betalingsmåder, der oplyses om på vores hjemmeside.


a. Betaling med VISA: Når du indsender din anmodning og betaler med VISA, reserverer vi bookingbeløbet. Denne midlertidige reservation bibeholdes indtil den dato, hvor Profilen enten (i) har produceret og leveret din Videohilsen eller (ii) afvist din anmodning.
Når din Videohilsen leveres, vil beløbet blive trukket på din konto. Hvis din anmodning afvises, eller hvis Profilen ikke har været i stand til at svare inden for syv (7) dage, betragtes anmodningen som afvist, og den midlertidige reservation på dit kort frigives. Bemærk, at det kan tage et par bankdage, før beløbet er tilgængeligt igen.

b. Betaling med MobilePay Online: Når du indsender din anmodning og betaler med MobilePay Online, bliver bookingbeløbet trukket fra din konto med det samme. Hvis din anmodning afvises, eller hvis Profilen efter syv (7) dage ikke har opfyldt din anmodning, refunderer vi snarest muligt det fulde bookingbeløb inkl. bookinggebyr til det kreditkort, som er forbundet med din MobilePay-konto.

2.4 Profiler får syv (7) dage til at opfylde reservationsanmodninger (”Bestilling”). Bemærk, at vi ikke kan garantere, at alle Profiler er tilgængelige, eller at de kan svare inden for syv (7) dage. På grund af andre engagementer eller andre grunde kan Profiler være utilgængelige i kortere eller længere perioder.

2.5 Du anerkender og accepterer, at beskrivelser af Videohilsener kun gives til informationsformål, og at beskrivelser muligvis ikke repræsenterer alle specifikationer for hver Videohilsen. Desuden kan videokvaliteten variere på grund af de skærme, hardware og software (inklusive indstillinger heraf), der bruges, når videoen vises.

2.6 Til enhver tid og efter Happios skøn forbeholder Happio sig ret til at nægte adgang til Tjenesterne (eller dele deraf). Desuden kan indholdet og funktionerne i Tjenesterne tilpasses eller have forskellig tilgængelighed alt efter din geografiske position samt de oplysninger, der er angivet i din brugerprofil. For eksempel er noget indhold muligvis kun tilgængeligt for brugere på en bestemt geografisk position som opfylder bestemte kriterier opstillet af Happio, eller muligvis kun tilgængeligt i en afgrænset periode.

2.7 Du har ansvaret for at sikre, at din brug af Tjenesterne til enhver tid overholder disse Betingelser samt eventuelle anvisninger og instruktioner, der gives af Happio fra tid til anden.


2.8 Når du tilgår eller bruger Tjenesterne (eller dele deraf), erklærer du, at du ikke vil:

• overtræde eller omgå (eller tilskynde til noget, der ville overtræde eller omgå) love, regler, forskrifter eller tredjeparts rettigheder;
• foretage handlinger på Tjenesterne der er, eller som eksplicit eller implicit tilskynder eller opfordrer til handlinger, der er: ulovlige, voldelige, chikanerende, truende, uanstændige, hadske, racistiske, blasfemiske, nedværdigende, misrekommanderende, pornografiske eller på anden måde uacceptable

• distribuere eller sende spam eller uopfordret elektronisk kommunikation/markedsføring;
• distribuere vira,malware, orme, trojanske heste, cancelbots, spyware, beskadigede filer, time bombs, scripts, skrabere, spiders eller andre automatiserede midler til at få adgang til, beskadige, forstyrre eller sabotere Tjenesterne;
• ændre nogen fil eller anden del af Tjenesterne, som Happio ikke specifikt giver dig tilladelse til at ændre;
• indsamle oplysninger om andre brugere uden deres samtykke;
• foretage handlinger, der pålægger eller kan pålægge, efter vores skøn, en urimelig eller uforholdsmæssigt stor belastning på vores infrastruktur;
• på nogen måde inkorporere nogen del af Tjenesterne i andre tjenester eller software uden vores forudgående skriftlige tilladelse;
• omgå eller forsøge at omgå eller påvirke nogen tekniske foranstaltninger, der anvendes af os til at levere Tjenesterne;
• sælge eller på anden måde overdrage din brugerkonto, nogen form for personlig adgang til Tjenesterne eller noget indhold, der er knyttet til din brugerkonto; eller
• udgive dig for en anden person eller antyde, at du er medarbejder hos eller repræsentant for Happio, såfremt dette ikke er korrekt.

2.9 Hvis du (efter Happios opfattelse) handler i strid med disse Betingelser eller på anden måde misbruger brugernavne, adgangskoder eller Tjenesterne, forbeholder Happio sig retten til (i) at begrænse, suspendere og fratage dig din adgang til Tjenesterne; (ii) fjerne dit brugergenererede indhold; (iii) fjerne enhver særlig status eller fordel forbundet med din konto (iv) tage tekniske og / eller juridiske skridt for at forhindre yderligere brug af Tjenesterne; samt (v) opsige din brugerkonto.

2.10 Vær opmærksom på, at der kan være tidspunkter, hvor Tjenesterne (eller dele deraf) på grund af tekniske eller vedligeholdelsesrelaterede grunde (hvad enten det er planlagt eller ikke planlagt) ikke er tilgængelige.

 

 
3. Brugerkonto


3.1 Visse former for brug af- og tilgang til Tjenesterne kan kræve oprettelse og brug af en brugerkonto. Følg instruktionerne for at oprette en brugerkonto. Brugerkonti er personlige og kan ikke overføres til nogen anden fysisk eller juridisk person.


3.2 Du er eneansvarlig for al brug af Tjenesterne via din brugerkonto. Hvis din brugerkonto går tabt eller bliver stjålet, eller hvis du bliver opmærksom på eller får mistanke om uautoriseret brug af din brugerkonto, skal du straks underrette Happio og ændre din adgangskode. Indtil en sådan meddelelse foretages til Happio, er du eneansvarlig for al brug og alle transaktioner gennem dit brugernavn og din adgangskode.

3.3 Du er ansvarlig for at tage de nødvendige forholdsregler for at holde din brugerkonto, brugernavn, adgangskode og andre loginoplysninger strengt fortrolige. Hvis du opgiver, afslører eller mister dit brugernavn og/eller adgangskode, er Happio ikke ansvarlig for skader eller tab, som følger deraf.

3.4 Du skal altid give og ajourføre relevante, fuldstændige og korrekt informationer til Happio. Du er forpligtet til skriftligt at fremskaffe de dokumenter, som Happio måtte finde nødvendige for at bekræfte rigtigheden af ​​de oplysninger, der gives i forbindelse med registrerings- eller verifikationsprocedurer.

3.5 Hvis du sletter en brugerkonto, eller hvis Happio sletter din brugerkonto, i overensstemmelse med disse Betingelser, anerkender og accepterer du, at du kan miste adgangen til al data, der er knyttet til din konto (inklusive, men ikke begrænset til, særstatus, der er knyttet til din konto).


4. Gebyrer og betaling

4.1 Priserne for Tjenesterne er specificeret i hver Profils bookingafsnit på det tidspunkt, du indsender en anmodning om levering af en Videohilsen.


4.2 Alle priser, der er angivet i Tjenesterne, er inkl. moms.

4.3 Betaling af bestilte Videohilsener kan foretages ved hjælp af en af ​​de betalingsmetoder, der på det givne tidspunkt tilbydes inden for Tjenesterne.

4.4 Vær opmærksom på, at de betalingsmetoder, der tilbydes inden for Tjenesterne, leveres af tredjepartsbetalingstjenesteudbydere, og at brugen af ​​sådanne tredjepartsbetalingstjenester er underlagt disse betalingstjenesteudbyderes betingelser for brug. Sørg venligst for, at du forstår og accepterer alle gældende betingelser og vilkår for brug af den valgte betalingstjeneste, før du bruger sådanne tredjepartsbetalingstjenester. Se http://www.happio.dk for en oversigt over de tilgængelige betalingsmetoder.

4.5 Vær opmærksom på afsnit 2.3. Hvis du betaler med VISA, placeres der en midlertid reservation på dit kreditkort, indtil din Bestilling er blevet afvist eller Videohilsenen er produceret og leveret. Hvis du betaler med MobilePay Online, trækkes bookingbeløbet med det samme, men refunderes, hvis din Bestilling bliver afvist.


5. Ingen fortrydelsesret

Du anerkender og accepterer, at Videohilsener er personlige og specifikt produceret til dig med et personaliseret indhold, hvilket betyder, at du ikke har nogen fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 3.
Vi gør opmærksom på, at købelovens mangelsregler kan finde anvendelse.


6. Brugergenereret indhold

6.1 Vær opmærksom på, at du er ansvarlig for videooptagelser, lydoptagelser, billeder, kommentarer, data, videoer, tekst, kommunikation og andet materiale, der uploades til Tjenesterne eller på anden måde leveres af dig til Happio ("Brugergenereret Indhold"). Dette kan fx være videooptagelser, som viser reaktionen på første visning af Videohilsenen.

6.2 Ved at uploade Brugergenereret Indhold, garanterer du, at du har ejendomsrettighederne og/eller at du har opnået alle nødvendige licenser og tilladelser til at bruge det Brugergenererede Indhold og give Happio ret til at bruge det Brugergenererede Indhold (samt dele deraf). Herudover er du ansvarlig for at sikre, at personer, som fremgår af det Brugergenerede Indhold, har samtykket til, at det Brugergenererede Indhold tilgængeliggøres på Happios platform.

6.3 Det er dit ansvar at afgøre, om dit Brugergenererede Indhold risikerer at krænke tredjeparts rettigheder, herunder om alle nødvendige samtykker er opnået fra personer, der fremgår af  Brugergenereret Indhold. Derfor accepterer du hermed at forsvare Happio og holde Happio skadesløs fra ethvert krav fra tredjepart, der opstår som følge af eller relateret til Happios brug, videregivelse eller offentliggørelse af Brugergenereret Indhold som beskrevet i disse Betingelser.

6.4 Ved at uploade Brugergenereret Indhold, giver du Happio og dets tilknyttede selskaber en global, ikke-eksklusiv, , royaltyfri licens, med ret til sublicensering, til at bruge, redigere, reproducere, ændre, videregive, distribuere og / eller offentliggøre sådant indhold inden for Tjenesterne. Happio forbeholder sig retten til at nægte at anvende Brugergenereret Indhold eller på anden måde stille det til rådighed.

6.5 Happio forbeholder sig uindskrænket ret til at slette eller fjerne alt Brugergenereret Indhold, der efter Happios opfattelse er i strid med Betingelserne og/eller gældende love, regler eller retningslinjer.

6.6 Du anerkender og accepterer, at din brug af Brugergenereret Indhold leveret af andre brugere, sker på eget ansvar. Happio fraskriver sig ethvert ansvar for Brugergenereret Indhold.7. Din brugsret

7.1 Du gives hermed en personlig, tilbagekaldelig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrænset ret, uden ret til sublicens, til adgang til og brug af Tjenesterne i overensstemmelse med disse Betingelser. Happio forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet under disse Betingelser.

7.2. For enhver Videohilsen, bestilt og fuldt betalt af dig (som ikke er en B2B Videohilsen), giver profilen dig hermed en personlig, ikke-overførbar licens, uden ret til sublicens, til at bruge, distribuere, reproducere og offentligt vise Videohilsenen til ikke-kommercielle og ikke-salgsfremmende formål, i ethvert medium, inklusive på sociale medier, dog udelukkende i overensstemmelse med disse Betingelser. For forespørgsler om brug af videoer til kommercielle og salgsfremmende formål, bedes du kontakte Happio på
support@happio.dk. Medmindre det er specifikt skriftligt aftalt, må du ikke redigere, ændre, udvide eller foretage nogen forandringer af Videohilsener. Hvis du overtræder disse Betingelser, skal du efter anmodning fra Happio fjerne Videohilsenen fra enhver platform, den er blevet uploadet til, inklusive, men ikke begrænset til, sociale medier.

7.3 Din ret til at bruge Tjenesterne (inklusive alle dele deraf) samt Videohilsener er underlagt din fortsatte overholdelse af disse Betingelser.

7.4 Medmindre andet er angivet skriftligt af Happio, må du ikke kopiere, modificere eller ændre Tjenesterne (eller dele deraf), inklusive, men ikke begrænset til, tekst, grafik, logoer, ikoner, billeder, lydfiler, digitale downloads, objektkode, kildekode og andet relateret materiale. Det er ligeledes ikke tilladt at bruge data mining, robotter eller lignende dataindsamlings- og ekstraktionsværktøjer, når du bruger Tjenesterne.

7.5 Happy Day Groups varemærker, handelsnavne og andre tegn, som er inkluderet i eller henvist til på Tjenesterne ("Mærker") tilhører Happy Day Group. Al brug af Mærkerne er ikke tilladt uden Happios forudgående skriftlige godkendelse. Mærkerne må ikke bruges i forbindelse med et produkt eller en tjeneste, der ikke er godkendt af Happio eller på nogen måde, der med rimelig sandsynlighed vil forårsage forvirring hos Happios kunder/brugere, eller som miskrediterer Happio.

7.6 Vær opmærksom på, at Videohilsener (bortset fra B2B Videohilsener) ikke må bruges til reklame eller kommercielle formål.

 

 

8. B2B Videohilsener

 

8.1 Nogle Profiler udbyder videoer til kommerciel brug for danske virksomheder ("Virksomheden") gennem Happio (her betegnet som "B2B Videohilsen"). Hvor intet andet er anført, er hver B2B Videohilsen en Videohilsen i henhold til disse betingelser. Når du bestiller en B2B Videohilsen, skal du angive den specifikke Virksomhed, hvilke ydelser, den tilbyder, samt hvilket specifikt produkt, service eller varemærke, du ønsker, at Profilen skal nævne eller henvise til, foruden andet information, der bliver efterspurgt i forbindelse med bestillingen.

8.2 På betingelse af din fulde betaling giver Profilen dig hermed følgende rettigheder til brug af B2B Videohilsenen til rimelige reklameformål for den angivne Virksomhed indtil 30 dage efter den dag, du modtager videoen fra Happio (medmindre en anden gyldighedsperiode er specifikt aftalt mellem dig og Happio) og i henhold til disse Betingelser:

i. du gives en ikke-eksklusiv, royalty-fri, ikke-overførbar licens, med ret til sublicens, til at bruge, distribuere, reproducere og offentligt vise B2B Videohilsenen på eller i en af følgende (i henhold til, hvad du har angivet ved bestilling): (A) En hjemmeside, som Virksomheden har det fulde ejerskab af og kontrol over, (B) én konto på sociale medier (fx Facebook, Instagram, LinkedIn, SnapChat, TikTok eller Twitter), som er fuldt ud ejet og administreret af Virksomheden, inklusive ret til at promovere visningen af B2B Videohilsenen gennem reklamering på samme konto på et socialt medium. (C) én besked sendt gennem en kommunikationskanal, som er administreret af Virksomheden (fx en email eller SMS); (D) hvis virksomheden har færre end 1.000 ansatte: én begivenhed arrangeret og afholdt af Virksomheden (fx et møde for alle i firmaet).

Du har kun ret til at sublicensere din B2B Videohilsen i den udstrækning det er nødvendigt for at du kan bruge videoen i henhold til disse Betingelser (fx at offentliggøre den på en webside eller på en konto på et socialt medium, som beskrevet indeværende afsnit 3.b.

8.3 Ingen anden brug af B2B Videohilsenen er tilladt i disse betingelser. For at anmode om andre former for brug (fx offentliggørelser på flere webside eller sociale medier eller i flere kommunikationer, eller tilføjelse af Virksomhedens navn eller logo som vandmærke, etc.), kontakt venligst Happio på support@happio.dk.

8.4 Indeståelser og garantier for B2B Videohilsener: Du indestår for og garanterer at:

i. virksomheden er beliggende i Danmark og laver forretninger i Danmark, og at B2B Videohilsenen vil blive rettet mod et dansk publikum.

ii. den information, du giver til Profilen er korrekt, ikke er vildledende, og ikke er nedgørende eller injurierende.

iii. du og Virksomheden vil overholde alle gældende love og regler for brug af vidnesbyrd og udsagn i reklamer, inklusive eventuelle krav om at tilføje relevante noter (som fx "Reklame" eller "Sponsoreret indhold") eller hashtags til B2B Videohilsenen.

iv. du har de fornødne rettigheder til at bestille en B2B Videohilsen på vegne af Virksomheden, til at acceptere disse Betingelser på vegne af Virksomheden, og til at bestille og bruge B2B Videohilsenen som foreskrevet i disse betingelser, deriblandt alle de fornødne rettigheder til at bruge de informationer, firmanavne, varemærker, designs og logoer, du måtte indsende i forbindelse med din bestilling.

 


9. Ejerskab

9.1 Med undtagelse af Brugergenereret Indhold og Videohilsener, er Alt indhold i Tjenesterne, herunder tekst, grafik, logoer, ikoner, billeder, lydfiler, digitale downloads, objektkode, kildekode og/eller andet relateret materiale, ejet eller licenseret af Happio. Happio har dog en global brugsret, med adgang til at tildele sublicenser, til Brugergenereret Indhold, fx til brug for reklameformål.

9.2 Intet i disse Betingelser kan fortolkes som en overførsel af nogen af ​​Happios materielle eller intellektuelle rettigheder.


9.3 Uanset hvad der i øvrigt følger af disse Betingelser, giver du hermed en begrænset licens til Happio til at bevare og bruge ethvert resultat af din brug af Tjenesterne, herunder brugergenereret indhold, med det ene formål at forbedre og udvikle Happios produkter og tjenester.


10. Personoplysninger og anden information


10.1 Du bekræfter hermed, at du har modtaget oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med brugen af Tjenesterne, og som er tilgængelige på Happio.dk. Vores privatlivspolitik kan findes
her, og vores cookiedeklaration kan findes her.


11. Ansvar  


11.1 Happio bestræber sig på at holde Tjenesterne tilgængelige til enhver tid og at rette fejl og mangler uden unødvendig forsinkelse. Imidlertid garanterer Happio ikke, og indestår ikke for, at Tjenesterne vil være kontinuerligt tilgængelige, uafbrudte eller fejlfrie, eller at eventuelle mangler vil blive rettet. Medmindre andet specifikt er aftalt skriftligt, leveres Tjenesterne og/eller ethvert produkt eller anden service leveret af Happio på en "som det er"- og "alt efter tilgængelighed"-basis uden udtrykkelige eller underforståede garantier. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, underforståede garantier for ikke-krænkelse, salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål.

11.2 Du anerkender og accepterer, at Tjenesterne muligvis bliver utilgængelige på grund af planlagt eller ikke planlagt service, vedligeholdelse og/eller opdateringer.

11.3 Happio fraskriver sig specifikt ethvert ansvar i forhold til tredjepartsindhold. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, brugergenereret indhold.

11.4 Hvis Tjenesterne indeholder links til tjenester eller ressourcer, der leveres af tredjepart, leveres sådanne links kun til informationsformål. Happio har ingen kontrol med eller erstatningsansvar for indholdet af sådanne tjenester eller ressourcer.

11.5 Du er ansvarlig for kommunikationen mellem din hardware og Tjenesterne, og at du har den hardware og software, der er nødvendig for at tilgå og bruge Tjenesterne. Du har eneansvar for mangler og begrænsninger i din egen software, hardware eller telekommunikationstjenester.

11.6 Med forbehold for forsætlige forseelser eller grov uagtsomhed, er Happio kun ansvarlig for direkte skader forårsaget af Happios overtrædelse af disse Betingelser og ikke for indirekte skader, herunder, men ikke begrænset til, tab af fortjeneste, tab af forretning, omdømmeskade eller tab af data (også selvom Happio er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader eller selvom sådanne skader måtte kunne forventes), der opstår på grund af eller på nogen måde er forbundet med din brug af eller manglende mulighed for at bruge Tjenesterne.


12. Immaterielle rettigheder

12.1 Happio respekterer andres immaterielle rettigheder og forventer, at brugere af dets Tjenester gør det samme. Happio vil reagere på indberetninger om påstået krænkelse af immaterielle rettigheder.

12.2 Hvis du mener eller har mistanke om, at Videohilsener eller noget andet materiale, der bruges på eller inden for Tjenesterne eller i forbindelse med et produkt eller en tjeneste, der tilbydes af Happio, er i strid med Betingelserne eller bruges på en måde, der udgør en krænkelse af immaterielle rettigheder, bedes du venligst informere Happio herom med følgende oplysninger: (i) identifikation af de immaterielle rettigheder, der hævdes at være krænket (iii) identifikation af det materiale, der hævdes at krænke immaterielle rettigheder eller er centrum for krænkende aktivitet, og som bør fjernes (nok information til, at vi har rimelig mulighed for at lokalisere materialet); (iv) dine kontaktoplysninger, såsom din adresse, dit telefonnummer og en e-mail-adresse; (v) en erklæring fra dig om, at du har god grund til at tro, at brug af materialet på den måde, der klages over, ikke er autoriseret af rettighedshaveren, dennes agent eller loven; og (vi) en erklæring om, at du er autoriseret til at handle på vegne af rettighedshaveren.

12.3 Indberetninger af mistanke om krænkelser af immaterielle rettigheder skal rettes til
support@happio.dk.


13. LINKS


På Tjenesterne kan der forefindes links eller referencer til tredjepartswebsteder eller -tjenester. Happio har ingen viden om information indeholdt i sådanne andre websteder og tjenester og støtter ikke nødvendigvis op om de virksomheder eller produkter, som det linker til. Happio har ikke noget ansvar for sådanne andre websteder eller tjenesters indhold eller Betingelser og påtager sig intet ansvar for skader, der skyldes din tilgang til eller brug af sådanne andre websteder og tjenester. Happio kan hverken støtte eller verificere indhold, tilbud eller handlinger fremsat af tredjepart. Hvis du beslutter at tilgå et tredjepartswebsted eller -tjeneste, der er knyttet til Tjenesterne, gør du dette helt på egen risiko. Happio forbeholder sig retten til når som helst at fjerne ethvert link eller indstille ethvert link-samarbejde.


14. Force majeure


Enhver mangel eller forsinkelse fra Happio i udførelsen af de forpligtelser, dets Tjenester indebærer, kan ikke betragtes som misligholdelse af Happios forpligtelser over for dig, for så vidt en sådan mangel eller forsinkelse skyldes brand, jordskælv, oversvømmelse, naturkatastrofer, nedbrud af strømforsyningen, ekstreme vejrforhold, pandemier, krigshandlinger, terrorisme, optøjer, civil uro, opstand eller revolutioner, strejker, lockouts eller arbejdsstridigheder, forsyningsudfald, retskendelser, forsinkelser på- eller forstyrrelse af internettet eller telekommunikationsnetværk, tredjeparts manglende efterlevelse af pligter, eller andre lignende årsager, der ligger uden for Happios rimelige kontrol. Happio påtager sig intet ansvar for konsekvenserne af sådanne force majeure-begivenheder.


15. Ændringer

15.1 Happio kan foretage ændringer i disse Betingelser med virkning for fremtidig brug af vores Tjenester. Happio vil orientere sine Brugere af Tjenester forud for ændringernes ikrafttræden. Hvis du ikke ønsker at acceptere de ændrede eller nye Betingelser, kan du muligvis ikke tilgå, bruge eller fortsætte med at bruge Tjenesterne.

15.2 Happio forbeholder sig retten til at modificere eller ændre Tjenesternes indhold eller funktioner. Happio vil forud herfor give Brugerne et varsel.. Ændring af Tjenesters indhold vil dog ikke påvirke allerede afgivne anmodninger om Videohilsener, som blev afgivet før Tjenesterne blev ændret. Happio kan suspendere, afbryde eller begrænse adgangen til enhver del af Tjenesterne til enhver tid og uden varsel.

15.3 Ved at bruge Tjenesterne efter tilføjelser og/eller ændringer er trådt i kraft, har du accepteret alle sådanne tilføjelser og/eller ændringer.


16. Diverse

16.1 Happio kan overføre alle eller dele af vores rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse Betingelser til en tredjepart uden dit samtykke.

16.2 Du må ikke uden Happios forudgående skriftlige tilladelse overføre nogen af ​​dine rettigheder, der er tildelt i henhold til disse Betingelser.

16.3 Hvis en bestemmelse i disse Betingelser på et hvilket som helst tidspunkt er eller bliver ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndhæves i henhold til gældende lovgivning, påvirker dette ikke gyldigheden, lovligheden eller håndhævelsen af ​​resten af ​​disse Betingelser. Hvis en bestemmelse erklæres for ugyldig eller ulovlig eller ikke kan håndhæves, erstattes den mangelfulde bestemmelse med en ny bestemmelse, der er tilladt i henhold til gældende lov, og hvis økonomiske effekt ligger så tæt som muligt på den mangelfulde bestemmelse.

16.4 Hvis en af parternes ikke udøver en ret i henhold til disse Betingelser, påvirker dette ikke den pågældende parts ret til at håndhæve en sådan ret på et senere tidspunkt, med undtagelse af manglende udøvelse af en ret inden for en frist, der er angivet heri. En parts afkald på at håndhæve en bestemmelse i disse Betingelser skal ikke opfattes som et afkald på at påtale efterfølgende overtrædelser af tilsvarende eller andre bestemmelser i disse Betingelser.17. Lovvalg, værneting og klageadgang

17.1 Hvis du har bekymringer eller klager, bedes du kontakte Happio på
support@happio.dk.

17.2 Disse Betingelser er underlagt dansk ret. Dansk rets fravigelige lovvalgsregler skal ikke finde anvendelse.

17.3 Enhver tvist, der opstår som følge af din brug af Tjenesterne i henhold til disse Betingelser, skal afgøres ved de danske domstole.

17.4 Som forbruger er du også berettiget til at klage til Center for Klageløsning (og efterfølgende Forbrugerklagenævnet, såfremt der ikke findes en løsning hos Center for Klageløsning), såfremt du er utilfreds med vores Tjenester. Vær opmærksom på, at der som udgangspunkt alene kan klages til Center for Klageløsning, såfremt prisen på Tjenesten, du ønsker at klage over, overstiger et vist beløb (1.050 kr. (2020)), og at Center for Klageløsning kan afvise din klage, såfremt du ikke forinden først har indgivet din klage til os. Klage over vores Tjeneste eller leverede produkter kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg via klageportalen på
http://www.naevneneshus.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: https://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse
support@happio.dk.
 

Retningslinjer for brug af Happios websted og tjenester

 

Sidst opdateret: 14. oktober 2021

Din brug af vores websted (www.happio.dk og de tjenester, vi leverer gennem den) er underlagt disse retningslinjer(”Retningslinjerne”).

Du er ansvarlig for din brug af Videohilsener (som defineret i vores Brugerbetingelser, der kan findes her), din Happio-profil, vores websted og ethvert indsendt materiale eller Profilindhold (som defineret i vores Betingelser for Profilbrugere, som kan findes her) , hvis du er en Profilbruger.

Vores mål er at skabe en god og sikker brugeroplevelse. Derfor indeholder disse Retningslinjer en række krav til, hvordan vores websted anvendes.

 

1. Du indestår for, at:

a. du ikke vil bruge en falsk identitet eller give falske eller vildledende oplysninger ved din brug af vores websted;

b. du ikke uden vores forudgående samtykke vil oprette en Happio-profil/brugerkonto, hvis du tidligere er blevet fjernet eller afvist fra vores websted;

c. du ikke vil anvende Videohilsener til andre formål end de formål, der er angivet i Profilbetingelserne, Brugerbetingelserne og eventuelle særskilte aftaler indgået mellem dig og Happio.

d. du ikke vil bestille (eller, hvis du er Profil, levere) en B2B Happio-video på vegne af en virksomhed, der er udøver eller medvirker til kriminel aktivitet, vold eller hadtale, eller som nedgør eller injurierer andre personer eller varemærker.

e. du ikke vil:

               i. handle i strid med gældende ret i forbindelse med din brug af vores websted;

               ii. krænke tredjemands immaterielle rettigheder ved din brug af vores websted, herunder ved udarbejdelse af Videohilsener og anvendelsen heraf;

               iii. foretage handlinger gennem din brug af vores websted, som tilskynder handlinger, der er ulovlige, voldelige, chikanerende, truende, hadske, racistiske, nedsættende, misrekommanderende, pornografiske, uanstændige, blasfemiske, eller på anden måde anstødeligt (dette inkluderer nøgenhed);

               iv. sende reklamer eller anden uanmodet henvendelse (spam);

               v. medvirke til webcrawling, spidering, datahøst og lignende aktiviteter på vores websted;

               vi. overføre vira, malware og lignende ondsindede applikationer, programmer mv. via vores websted;

               vii. forsøge at omgå sikkerhedsforanstaltninger, der er implementeret af os eller vores samarbejdspartnere vores websted, brugere, modtagere og tredjeparter

               viii. tilgå vores websted for at samle oplysninger med henblik på at bygge et lignende eller konkurrerende websted, applikation eller tjeneste, samt foretage ”reverse engineering” på software eller kode, der bruges på vores websted;

               xiii. opfordre tredjeparter til eller bistå tredjeparter i at gøre noget af det ovenstående.

 

2. Løbende monitorering af vores websted:

Happio er ikke forpligtet til at overvåge brugen af ​​vores websted, hverken din eller tredjeparters brug. Happio forbeholder sig retten til at overvåge brugen af vores websted for at kontrollere overholdelse af Brugerbetingelser, Betingelser for Profilbrugere og disse Retningslinjer, samt for at overholdende gældende ret.